TTHN on facebook

Thống kê truy cập

228590
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
13
70
1176
228590

세상에서 가장 실수는 계속 해서 나아가지 않는 것이다.”
(Trên thế gian này, sai lầm lớn nhất là việc không tiếp tục tiến về phía trước.)
-William Blake-

* 세상: 1. Thế gian 2. Cuộc đời 3. Thế gian của riêng ai 4. Thời đại.
*
가장: Nhất , hơn nhất.
*
실수: Lỗi, lầm, sai lầm.
*
계속: Tiếp tục, liên tục, không ngừng.

Copyright © 2015. Trung tâm Hàn ngữ.
Văn phòng: Tầng 6 Nhà Điều Hành - Trường Đại học Cần Thơ.
Điện thoại: 0937 256 017
Email: tthn@ctu.edu.vn