TTHN on facebook

Thống kê truy cập

228587
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
10
67
1173
228587

인간에게 주어진 최상의 선물은 마음껏 웃을 있다는 것이다.”
(Món quà tốt nhất được trao đến con người là có thể cười thỏa thích.)
-Norman Cousins-

* 인간 : Con người
*
선물 : Món quà
*
웃다 : Cười

Read more ...

세상에서 가장 실수는 계속 해서 나아가지 않는 것이다.”
(Trên thế gian này, sai lầm lớn nhất là việc không tiếp tục tiến về phía trước.)
-William Blake-

* 세상: 1. Thế gian 2. Cuộc đời 3. Thế gian của riêng ai 4. Thời đại.
*
가장: Nhất , hơn nhất.
*
실수: Lỗi, lầm, sai lầm.
*
계속: Tiếp tục, liên tục, không ngừng.

Read more ...

Copyright © 2015. Trung tâm Hàn ngữ.
Văn phòng: Tầng 6 Nhà Điều Hành - Trường Đại học Cần Thơ.
Điện thoại: 0937 256 017
Email: tthn@ctu.edu.vn